TC 2022-16

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-16 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.04.2022 - 31.03.2023.

TC 2022-16 omhandler:
S-banen - CBTC: Storminstruks

Se TC 2022-16

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk