TC 2022-15

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-15 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 21.03.2022 - 31.03.2023.

TC 2022-15 omhandler:
Fjernbanen: retningslinjer for rustkørsel.

Se TC 2022-15

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk