TC 2022-02

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-02 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.02.2022 - 31.12.2022.


TC 2022-02 omhandler:
TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter.

Se TC 2022-02

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk