TC 2021-38

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2021-38 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 08.12.2021 - 07.12.2022.

TC 2021-38 omhandler:
Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017).

Se TC 2021-38

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk