E. TC 02-2022

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.02.2022 - 31.12.2022.
TC 02-2022 omhandler: TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter.

Se TC 02-2022

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk