T. SR SSB 127-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 127-2020 gældende fra 05.10.2020 til 29.11.2020.

SR SSB 127-2020 omhandler: TIB 2, Ringsted-Næstved. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok

Se SR SSB 127-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481