I. SR SSB 126-2019

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 127-2019 gældende fra 15.09.2019 til 29.02.2020.

SR SSB 126-2019 omhandler: Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser.

Se SR SSB 126-2019

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk