TC 2023-09

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-09 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 01.04.2023 - 31.03.2024

TC 2023-09 omhandler:
Hillerød, kørsel med Lokaltogs MX 16.

Se TC 2023-09

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk