F. ORS SSB 301-2020

Trafikale Regler udsender ny ORS SSB 301-2020 gældende fra 01.02.2020 til 13.03.2020.

ORS SSB 301-2020 omhandler: Lyngby. Sporspærring i forbindelse med Hovedstadens Letbanes anlægsarbejde (fase 2).

 

Se ORS SSB 301-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk