B. TC 37-2021

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet ORF og med gyldighed 02.12.2021 - 01.12.2022.
TC 37 -2021 omhandler: Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor.

Se TC 37-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed


Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk