TC 2022-36

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-36 gældende på strækninger under regelsættet ORF og med gyldighed fra den 01.12.2022 - 31.01.2024.

TC 2022-36 omhandler:
Disponeringsleder TKC øst

Se TC 2022-36

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk