Adgang og færdsel

Uvedkommende må ikke opholde sig eller færdes på banens areal.

Du må heller ikke benytte banens areal til oplagsplads for kompost eller andet affald. Vores medarbejdere skal kunne færdes frit på området og benytte det som flugtvej.

Affald langs banestrækninger kan stamme fra naboer, togrejsende, veje og andre tilstødende arealer. Det samler sig blot i beplantningen. Vi anmoder derfor om, at alle viser hensyn og anbringer affald i de dertil indrettede beholdere.