Tidsplan

Sporfornyelse 

 En omfattende fornyelse af Vejle Station sættes i gang hen over sommeren:

  • sporarbejdet starter 19. juni og 8 uger frem.
  • der afvikles trafik fra stationen i hele perioden (Enkelte spor og perroner blive løbende afspærret i perioden.)
  • bygge- og depotpladser etableres i starten af juni måned.

 Renovering af gangtunnel og broer

Ud over selve sporfornyelsen bliver der udført renoveringsarbejder af den eksisterende perrontunnel frem til slut oktober. Desuden renoveres broen over Havnegade tæt på stationen og på broen over Gammelhavn ændres sporene fra fastbefæstelse til ballasteret spor.

Trafikken

Tjek www.rejseplanen.dk for mere info om ændringer i togtider. DSB opsætter skilte på stationen med mere information til passagererne.