Yderligere forlængelse af arbejdsperiode mellem Valby og Frederikssund

Vi er næsten i mål, men mangler desværre de aller sidste restarbejder mellem Valby og Frederikssund og bliver derfor nødt til at forlænge vores arbejdsperiode yderligere til udgangen af februar 2020. Forsinkelsen skyldes, blandt andet, at vi har konstateret utilstrækkelig afvanding flere steder på strækningen, som har forsinket fremdriften, da noget arbejde ikke muligt at udføre før afvandingen er færdigetableret.

Hvornår og hvor arbejder vi
Arbejdet forventes udført periodevis i togfrit interval fra kl. 00.00 til kl. 05.00 til slutningen af februar 2020. Den lange arbejdsperiode skyldes, at vi skal udføre arbejdet i en periode med meget vekslende vejrforhold. Arbejdet udføres om natten af hensyn til togtrafikken på banen i dagtimerne. Vi kan desværre ikke oplyse præcis, hvornår vi arbejder på hvilke dele af strækningen, da det afhænger af fremdriften af vores arbejder og andre arbejder på banen.

Det skal vi lave
Vi skal foretage de sidste mindre restarbejder mellem Valby og Frederikssund. Arbejdet består bl.a. af afvandingsarbejder, kabelflytning og oprydning. Restarbejderne forventes ikke at være særligt støjende og vil hele tiden flytte sig som arbejdet skrider frem.

Arbejdspladser
Arbejdspladserne i Herlev, Ballerup og Frederikssund vil blive brugt indtil vi er færdige med arbejdet på strækningen. Vi bruger pladserne til at opbevare og omlæsse jord, grus og byggematerialer. I dagtimerne forberedes natarbejdet og der køres materialer til arbejdspladsen med lastbiler. Da der kører tog på strækningen i dagtimerne, kan vi først læsse maskinerne der skal ud i sporet om aftenen. Støjen fra pladsen vil primært bestå af støj fra maskiner og lastbiler i forbindelse med af- og pålæsning af byggematerialer, jord og grus.