Her udvikler vi jernbanen i 2020

Jernbanen er en central del af løsningen på fremtidens udfordringer med klimaforandringer og trængsel. Derfor er vi i disse år i gang med en historisk stor og helt nødvendig udvikling af det danske jernbanenet, så danskerne i fremtiden kan rejse hurtigt og grønt med toget - både herhjemme og til udlandet.

Udbygningen og moderniseringen tager mange år endnu, men især 2020 bliver et år, hvor alle landsdele vil være præget af sporarbejder med flere store formål: Banedanmark optimerer skinnerne, så togene kan køre hurtigere, der udføres forberedende arbejder til fremtidens el-tog, og de nye digitale signalsystemer udrulles strækning for strækning, så vi får flere tog og flere tog til tiden, efterhånden som de gamle udslidte signaler bliver erstattet af det nye system.

Over de næste år er jernbanen derfor en stor byggeplads og det kommer til at påvirke passagerer og naboer. De mange store infrastrukturprojekter sikrer på sigt flere tog til tiden og et mere fleksibelt transportsystem, men de byder også på støj og trafikale udfordringer.

I perioder er vi desværre nødt til at spærre sporet helt eller delvis. Vi gør, hvad vi kan, for at mindske konsekvenserne og hjælper folk mest muligt med at finde alternativ transport, men vi kan ikke undgå, at det i perioder bliver bøvlet at tage toget.

Vi holder løbende passagerer og naboer til banen orienteret om, hvordan trafikken og lokalområdet i øvrigt bliver påvirket af de enkelte projekter via lokalpressen, trafikmeldinger, skiltning, nabobreve og borgermøder. Så længe coronapandemien påvirker samfundet, vil vi så vidt muligt afholde borgermøder digitalt. 

Her arbejder vi i 2020