Ombygning af stationerne

Randers Station
Vi udfører en totalombygning af Randers Station. Alle spor og sporskifter fjernes på nær et. Der etableres tre nye perronspor og et overhalingsspor i et nyt tracé. Ø-perronen mellem spor 4 og 5 nedlægges, mens de øvrige perroner afkortes. På de blivende perroner udskiftes perronforkanterne. De to kommandoposter på stationen bliver revet ned. Vi bygger desuden et nyt sikringsanlæg på stationen.

Stevnstrup Station
Stevnstrup er en såkaldt teknisk station, hvor passagerer ikke kan stige på og af toget. Vi nedlægger alle sporskifter på den tekniske station og fornyer sporene.

Fårup Station
Fårup Station er en teknisk station, hvor  passagerer ikke kan stige af og på toget. På stationen opbygger vi ny sporkasse i to spor og udskifter fire sporskifter samt nedlægger ét. Vi udskifter og renser også ballasten - som udgør bunden under selve sporet.

Hobro Station
På Hobro Station udskifter vi skinner og sveller, og vi opbygger ny sporkasse i spor 2 og 3. Vi udskifter syv sporskifter, og også forkanterne på perron 2 og 3 bliver udskiftet. Længderne på perronerne bliver afkortet.