Nabo til arbejdet

Vi planlægger vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. Alligevel kan det ikke undgås, at du som nabo til arbejdet kan opleve gener som eksempelvis støj og støv.

Arbejdet vil overvejende blive udført med anvendelse af specielle skinnekørende entreprenørmaskiner suppleret med manuelle arbejder med forskellige håndholdte arbejdsredskaber. Maskinerne kan være støjende, men generne vil som udgangspunkt flytte sig i takt med, at arbejdet skrider frem langs strækningen.

Arbejdstider

Arbejdstiderne varierer. Vi gør naturligvis, hvad vi kan for at placere de mest støjende arbejder i dagtimerne, når det er muligt. 

Støj

Det støjer, når vi skærer og sliber skinner, svejser samt laster skærver og fylder dem i sporet. Når sporarbejdet er færdigt, vil du kunne opleve støj i kortere perioder, når vi justerer sporene.  Af hensyn til arbejdssikkerheden bipper/dytter de sporkørende maskiner og andre arbejdskøretøjer, når de sætter i gang eller ændrer retning.

Tung trafik

Der vil være en del tung trafik til og fra arbejdspladserne langs strækningen, når arbejdet er i gang. 

Støv

Når vejret er tørt, kan det støve en del både fra selve arbejdet og fra arbejdspladserne. Det afhjælper vi ved at vande regelmæssigt.