Weekendtest mellem Køge og Roskilde i uge 15

BANEDANMARK LUKKER ALLE JERNBANEOVERKØRSLER MELLEM ROSKILDE OG KØGE I WEEKENDEN UGE 15 FRA FREDAG/LØRDAG DEN 14. APRIL KL. 00-9.30 OG FRA LØRDAG KL. 16.30 TIL MANDAG KL. 06.

 

Spærringerne skyldes, at vi tester det nye signalsystem på strækningen. Systemet giver blandt andet mulighed for, at der kan køre flere tog og mindre ventetid ved overkørslerne.

Det er af sikkerhedsmæssige hensyn nødvendigt at lukke overkørslen, når vi tester. Det er ulovligt af krydse overkørslen, og overtrædelse medfører politianmeldelse.

Overkørsler lukket fra lørdag til mandag

Testen er planlagt således, at overkørslerne er lukket fra midnat fredag/lørdag den 14. april til lørdag kl. 9.30. Der spærres igen fra lørdag kl. 16.30 til mandag morgen kl. 06.

Spærringer frem til sommer

Vi forventer at spærre overkørslerne igen i weekenderne i uge 19 og 21 samt flere weekender resten af året. Weekendspærringerne er planlagt således, at vi kører tests fra midnat fredag/lørdag til lørdag klokken 9.30 og fra lørdag klokken 16.30 til mandag morgen. På den måde vil der være mulighed for at komme over jernbanen hver lørdag fra klokken 9.30-16.30. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt.

Togbusser i stedet for tog

Tests er lagt i weekenden af hensyn til togtrafikken. DSB indsætter togbusser i forbindelse med spærringerne. Se mere på rejseplanen.dk.

Vi beklager de gener, arbejdet får for dig. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på signalprogrammet@bane.dk