Weekendtest mellem Hillerød og Gentofte i uge 9

BANEDANMARK TESTER FORBEDRINGER AF DET NY SIGNALSYSTEM MELLEM HILLERØD OG GENTOFTE 3. - 4. MARTS

I weekenden d. 3.-4. marts skal Banedanmark teste en opdatering af softwaren til det nye signalsystem på strækningen. Derfor er S-togene mellem Hillerød og Gentofte erstattet af togbusser i hele weekenden.

“Vi er i gang med det sidste arbejde på strækningen, som er den første med det nye signalsystem på S-banen. Det eneste vi mangler er at få de sidste funktioner i systemet på plads. Og det gør vi igennem en softwareopdatering, som skal testes i den weekend.” siger Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark.

Opdateringerne til systemet tages endelig i brug maj 2018. Der vil derfor også være en spærring i maj for at implementere den nye softwareopdatering. De konkrete datoer vil blive meldt ud, når planerne ligger endelig fast.

De næste strækninger hvor Banedanmark udruller det nye signalsystem er mellem Jægersborg-Svanemøllen, Klampenborg-Svanemøllen og Hellerup-Ryparken.

Togbusser erstatter S-tog

S-togene er erstattet af Togbusser mellem Hillerød og Gentofte fra natten efter fredag til og med søndag. Tjek, hvad det betyder for dig på Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne.

Klar til næste strækninger

Denne weekendspærring er den første af to weekendspærring i foråret, hvor softwareopdateringen først skal testes i en hel weekend og i en senere weekend skal det udrulles. "Det betyder, at vi har et system, som vi kan begynde at udrulle på de resterende S-togsstrækninger. Det glæder vi os meget til, fordi det vil komme S-togs pendlerne til gavn" Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark

De næste strækninger som Banedanmark skal udrulle det nye signalsystem på er mellem Jægersborg-Svanemøllen, Klampenborg-Svanemøllen og Hellerup-Ryparken.

Læs mere om signalsystemet på S-banen.