Tre nætter med natarbejde i Hjørring

I FORBINDELSE MED, AT VI ETABLERER DET NYE SIGNALSYSTEM PÅ STRÆKNINGEN FREDERIKSHAVN-LINDHOLM SKAL VI I NATTEPERIODEN ONSDAG DEN 31 JANUAR, TORSDAG DEN 1. FEBRUAR OG FREDAG DEN 2. FEBRUAR ETABLERE STÅLFUNDAMENTER TO STEDER VED HJØRRING STATION. 

Om arbejdet

Vi arbejder mellem klokken 24:00 og 05.30. Vi skal i alt have banket to stålfundamenter i jorden (se kortet). Stålfundamenterne presses ned i jorden ved hjælp af en skinnekørende gravemaskine med hydraulisk hammer, som vil medføre støjgener i form af bankelyde. Arbejdet er lagt i nattetimerne af hensyn til togtrafikken.

Natarbejde Hjørring Station vinter 2018

Signalprogrammet

Banedanmark er i gang med at skifte alle de gamle og forældede signalanlæg i Danmark med et nyt IT-baseret signalsystem, ERTMS. Det vil give færre forsinkede toge og mulighed for, at togene kan køre hurtigere og oftere. For at gøre banen klar til det nye signalsystem, skal vi installere nyt teknisk udstyr, og opgradere/udskifte dele af det eksisterende udstyr som f.eks. sporskiftedrev, kabelrender og kabler.

Læs mere om Signalprogrammet.