Installation af nyt signalsystem på S-banens centrale afsnit

Fra juli 2019 til juli 2020 installerer vi et nyt, moderne signalsystem på S-banens centrale afsnit mellem Ryparken/Hellerup til Københavns Hovedbanegård og videre til Sydhavn/Carlsberg Station. Det nye signalsystem vil på sigt medføre færre forsinkelser og flere tog til tiden for passagerne.

Hvor og hvornår arbejder vi

På strækningen mellem København H og Sydhavn/Carlsberg Station sker arbejdet fra den 28. oktober 2019 til den 28. marts 2020. Vi fortsætter på strækningen mellem København H og Svanemøllen frem til sidst i juni 2020, hvor vi blandt andet skal løfte en teknikhytte på plads over perronerne på Østerport Station natten mellem den 23. og 24. juni. Arbejderne er primært lagt om aftenen og natten af hensyn til passagertrafikken på banen.

Installationsarbejdet starter ved Københavns hovedbanegård i slutningen af oktober og fortsætter videre mod Ny Carlsberg og Sydhavn frem til sommeren 2020, hvor vi forventer at være færdige. Bagefter skal det nye udstyr testes. Vi forventer at tage det nye signalsystem i brug på strækningen i 2022.

Det skal vi lave

For at gøre klar til det nye signalsystem skal vi installere nyt teknisk udstyr (akseltællere, baliser og radiomaster), opgradere sporskifter, rengøre kabelrender og trække nye kabler langs sporet og på stationerne på hele strækningen.

Hvad betyder det for dig som nabo?

Som nabo til banen kan du i korte perioder opleve, at vi arbejder i og omkring sporet nær dig. Vi forventer dog ikke, at vores arbejde kommer til at medføre større støjgener. Du vil som nabo samlet set kun opleve enkelte døgn, hvor vi arbejder i dit område.
Vi beklager de eventuelle gener, arbejdet får for dig og håber på din forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Balise
Banedanmark installerer gule baliser i sporene i forbindelse med det nye signalsystem på S-banen. En balise er en elektromagnetisk sender som bruges til togkontrolsystemet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på signalsystemer@bane.dk.

Om nye signaler på S-banen

Banedanmark er i gang med at skifte alle de gamle og forældede signalanlæg på S-banen med et nyt IT-baseret bybanesystem kaldet CBTC, som allerede anvendes i flere storbyer som New York, Paris og London. Det nye signalsystem vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog. Se hvordan det nye signalsystem på S-banen fungerer.