Sporarbejde 2020

Vi gør vores bedste for at holde jernbanen åben, mens vi i disse år er i fuld gang med en historisk udbygning. Men i visse perioder er det desværre ikke muligt. Det kan fx være, når vi arbejder direkte i sporet eller tæt på skinnerne, så vi af sikkerhedsmæssige hensyn må lukke for togtrafikken.

Aktuelle sporspærringer
Strækningen mellem Ringsted og Næstved er spærret fra den 28. marts til 29. november 2020 begge dage inklusiv. Mens strækningen er lukket, kan pendlerne tage toget direkte fra Nykøbing F via Næstved til Køge, hvorfra der er S-tog mod København - eller alternativt tage en af de mange togbusser, som indsættes mellem Næstved og Ringsted. Hold øje med Rejseplanen, hvor de mange alternative rejsemuligheder vises.

Nedenfor ses et overblik over de kommende spærringer på Ringsted-Femern Banen:

 

Spporspærringskema 2020 og 2021

Sporarbejde mellem Ringsted og Næstved

I perioden fra den 28.3. til den 29.11. foretager vi endnu et kæmpeskridt i arbejdet med Ringsted-Femern Banen. Meget af arbejdet foregår i eller tæt på sporet, og derfor er strækningen spærret for togtrafik i den nævnte periode.

For togpassagerer er der forskellige andre muligheder for at komme frem og tilbage, mens banen er spærret - det kan du se mere om på dsb.dk, hvor du også kan læse om den kompensation, du kan få for den forlængede rejsetid, hvis du er pendler. Se også rejseplanen.dk for konkrete rejsetider.

For dig som nabo til banen betyder det:

  • Øget støj og høj aktivitet på og ved jernbanen
  • Tung trafik og store maskiner ved vores depot- og byggepladser og på tilkørselsveje
  • Omkørsel på vejene, når vi river broer ned og bygger nye op, så der bliver plads til det nye kørestrømsanlæg.

Vores entreprenører arbejder på højtryk og skal blandt andet:

  • Lægge nye skinner, skærver og betonsveller på store dele af strækningen
  • Foretage store jord- og afvandingsarbejder
  • Bygge en række nye broer og renovere andre, samt bygge faunapassager
  • Forny Glumsø Station med nye perroner, nyt trappetårn og gangbro samt forplads
  • Opsætte støjskærme og beton-fundamenter til elektrificering
  • Ombygge Nykøbing F Station.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekendarbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse, men det er nødvendigt for at blive færdig inden for sporspærringen.

EU logo