Miljøredegørelse

Her på siden kan du downloade vores Miljøredegørelse, som beskriver projektet. 

Miljøredegørelserne beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne, herunder støjpåvirkninger både under anlæg, og efter at banen er taget i brug.

Miljøredegørelse

Filnavn Download
Ringsted-Holeby, hæfte 1 - Miljøredegørelse
Ringsted-Orehoved, hæfte 2 - Miljøredegørelse
Høringsnotat Femern og Øresund, endelig_FEMERN
Orehoved-Holeby, hæfte 3 - Miljøredegørelse
Tillæg til miljøredegørelse - Ringsted - Femern Banen 2014
EU logo