Miljøredegørelse 6

I Miljøredegørelsens hæfte 6 finder du en kortlægning af støj og vibrationer i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted.