Publikationer & baggrundsmateriale

På denne side finder du baggrundsmateriale og publikationer i forbindelse med anlægget af Den nye bane København-Ringsted.

Miljøredegørelserne beskriver overordnet projektets påvirkninger på miljøet, eksempler på køreplaner, beregninger for støj og vibrationer for banen i drift mm.