Tidsplan

Tidsplan - ny bane til Aalborg Lufthavn


2019

Januar – marts:

- Etablering af skurby ved Aalborg Lufthavn
- Omlægning af kabler og ledninger

Marts – april: 

- Etablering af interimsvej ved Thistedvej
- Trafikken på Thistedvej lægges om via den nye interimsvej
- Etablering af midlertidige adgangsveje ved haveselskabet Voerbjerglund
- Ramning af pæle ved Lindholm Å 
- Ramning af pæle ved Thistedvej 

April – august:

- Ramning af pæle og spuns ved Lindholm Å-broen
- Etablering af bro over Lindholm Å 
- Midlertidig omlægning af Lindholm Å 
- Etablering af betondæk til den nye bane på strækningen mellem Lindholm Å og Thistedvej
- Blødbundsudskiftning langs Thistedvej

August – oktober:

- Permanent omlægning af Lindholm Å 
- Opbygning af dæmning til den nye Thistedvej, der hæves og føres over den nye lufthavnsbane via    en vejbro.

Oktober – december:

- Opbygning af den nye Thistedvej 
- Omlægning af trafikken fra interimsvejen tilbage til Thistedvej

 

2020

Januar – marts:

- Etablering af perron og forplads ved Aalborg Lufthavn
- Levering af stabilgrus til opbygning af sporkassen til banen

Marts – maj: 

- Opbygning af sporkasse med stabilgrus
- Etablering af skærvedepot
- Udlægning af skærver i sporkassen

Maj – december:

- Udlægning af sveller og skinner
- Etablering af signalsystem
- Sporjustering
- Afsluttende banetekniske arbejder
- Testkørsel
- Indvielse af banen

 OBS: Tidsplanen er vejledende, og vi tager forbehold for ændringer.