Høringsnotat

Projektets anden offentlige høring løb fra den 2. marts til den 27. april 2015. Udgangspunktet for høringen var en VVM-redegørelse. I høringsnotatet er alle kommentarer og forslag blevet vurderet. Høringsnotatet består af en opsummering af høringssvarene samt Banedanmarks kommentarer hertil.