Ombygning af Aarhus H

Banedanmark gennemfører i de kommende år en række arbejder ved Aarhus H. Arbejderne skal forberede stationen til indsættelsen af DSB’s nye el-tog til Aarhus og Aalborg i slutningen af 2026.

Det er en hel række af projekter, som skal gennemføres på Aarhus H. og samtidig er det blevet undersøgt, om det er muligt at overdække banegraven og dermed opføre bygninger over banen.

Banedanmark har fremlagt et beslutningsgrundlag til politikerne, som beskriver, hvordan de mange anlægsarbejder ved Aarhus H. og et eventuelt overdækningsprojekt kan koordineres og bygges.
Det beslutningsgrundlag, som er lagt frem til politisk behandling, kan læses her på siden.

Den videre proces

Når der er truffet beslutning, om det videre arbejde ved Aarhus H, vil der blive gennemført yderligere undersøgelser og inddraget borgerne i høringer i det nødvendige omfang.