Øresundsperroner på Ny Ellebjerg Station

Banedanmark har sammen med Metroselskabet undersøgt etablering af perroner og gangforbindelse, ved Øresundssporene på Ny Ellebjerg station.

Etableringen af perronerne vil give mulighed for, at Ny Ellebjerg Station kan betjene fremtidige toglinjer, som vil kunne køre mellem Lufthavnen/Sverige og mod Ringsted/Roskilde uden at skulle passere København H. Det kan både være Regionaltog, Lyn- og Intercitytog eller internationale tog, som kan medvirke til at gøre Ny Ellebjerg Station til et endnu større knudepunkt. Desuden vil passagerer kunne skifte til eller fra S-tog, metro og busser.

Ny Ellebjerg Station bliver de kommende år opgraderet. Dels i form af anlæg af Sydhavnsmetroen, hvor Ny Ellebjerg i 2024 bliver den nye endestation. Og dels i form af forbedrede skiftemuligheder, hvor der er besluttet at anlægge et nyt underjordisk fordelingsområde, også kaldet et concourse-niveau, hvorfra der bliver nem adgang til alle perroner både til Regionaltog, S-tog og metroen.

De nye perroner etableres mellem Gammel Køge Landevej og Køge Bugt-banen, og der bliver én perron for hvert af de to spor. Adgangen til de to spor skal sikres via en gangforbindelse, som samtidig også skal forbinde den vestlige forplads ved Følager, med det nye underjordiske concourse-niveau under resten af stationen.

Banedanmark har undersøgt en simpel gangbro og en større, fremtidssikret gangbro, mens Metroselskabet samtidig har undersøgt en tunnelløsning.

Undersøgelserne er sammenfattet i et fælles Beslutningsgrundlag, som kan læses her på siden.

Såfremt projektet vedtages af politikerne, forventes de nye perroner samt gangforbindelsen at kunne tages i brug i 2024/2025.