Ny station Stilling

Banedanmark er i gang med at undersøge muligheden for genåbning af en station i Stilling, ca. fire kilometer nord for Skanderborg. Der har tidligere været station i Stilling, men det blev besluttet at lukke den i 1979.

Hvis der træffes politisk beslutning om, at stationen skal genåbnes forventes dette at kunne ske i 2022 eller 2023. Der er lavet vurderinger af passagergrundlaget, som forventes at ligge på op til 400 pr. dag i 2027.

Bevillingen som dækker Banedanmarks undersøgelser i 2017 og 2018 er på to millioner kroner.
Oversigtskort over Stilling og omegn[Intet indhold i felt]