Vi arbejder med køreledninger langs banen

Vi fortsætter arbejdet med at montere og justere køreledninger mellem de nye kørestrømsmaster på Køge Bugt-banen. 

Vi arbejder på aften og nætter til hverdage

Fra den 7. januar til og med den 29. marts arbejder vi i aften og nattetimerne på hverdage fra mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 20.30 og kl. 04.30. For at genere strækningens mange passagerer mindst muligt, arbejder vi ikke i dagtimerne og på nætter efter fredag og lørdag.

Undskyld hvis vi støjer

Arbejdet er ikke voldsomt støjende, men man vil kunne høre brummen fra arbejdskøretøjerne, som også af sikkerhedsmæssige grunde dytter, når de sætter i gang og ændrer retning.