Nabo til arbejdet

Vi planlægger altid vores arbejde, så det er til mindst mulig gene for vores omgivelser. Alligevel kan det desværre ikke undgås, at du som nabo kan blive generet af støj, støv og vibrationer.

Støj

Det støjer, når vi rammer fundamenter til master til det nye kørestrømsanlæg.

Det støjer også, når vi skærer og sliber skinner, svejser samt laster skærver og fylder dem i sporet. Når sporarbejdet er færdigt, vil du kunne opleve støj I kortere perioder, når vi justerer sporene.

Af hensyn til arbejdssikkerheden bipper de sporkørende maskiner og andre arbejdskøretøjer, når de sætter i gang eller ændrer retning.

Vibrationer

Du vil kunne opleve vibrationer, når vi rammer fundamenter til master til det nye kørestrømsanlæg.

Støv

Når vejret er tørt, kan det støve en del både fra selve arbejdet og fra arbejdspladserne. Det afhjælper vi ved at vande regelmæssigt.

Vi arbejder, når der ikke kører tog

Arbejdet kan kun udføres, når der ikke kører tog. Af hensyn til de mange daglige passagerer på den travle strækning spærrer vi som udgangspunkt ikke strækningen. Det betyder, at vi arbejder i nætter op til hverdage og ikke arbejder natten til lørdag og søndag.