Om Den nye bane

I perioden 2010-2019 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted over Køge. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog.

Rejsetidsbesparelser og nye trafikforbindelser 

Den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde er en af de mest benyttede og vigtigste banestrækninger i Danmark. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. I dag er strækningen fuldt udnyttet og er blevet en trafikal flaskehals. Ved at bygge en ny bane mellem København og Ringsted over Køge bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Som Danmarks første højhastighedsbane skal den være med til at imødekomme fremtidens transportbehov. Med den nye Køge Nord Station skabes der et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen. Der bliver også mulighed for et parkér-og-rejs anlæg lige ved motorvejen. Herfra kører togene til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland.   

På tværs af landegrænser

Strækningen København-Ringsted er af international betydning. Den indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Det er ligeledes en vigtig strækning i banekorridoren fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valletta på Malta.

Video om Den nye bane

Rejsetider

Den nye bane åbner med ét tog i timen hver vej. Du kan planlægge din rejse Rejseplanen

 

Hvert år ændrer DSB køreplan. Selvom det kan opleves ubelejligt, er målet altid en forbedring for de fleste. Den nye køreplan er nemlig optimeret på baggrund af erfaringer fra året, der er gået. Både indenlands, men også i forhold til togforbindelserne med andre lande.

 

Linjeføringskort over den nye bane København-Ringsted

Overordnet tidsplan for Den nye bane København-Ringsted

- Prøvekørsel
- Afsluttende arbejder
- Indvielse af banen den 31. maj 2019
- Etablering af støjskærme fra efteråret 2019

 

- Testkørsel
- Afsluttende arbejder
- Anlæg af Køge Nord Station
- Anlæg af Niveaufri udfletning i Valby
- Opgradering af Ringsted Station

- Anlægsarbejde
- Sporarbejde: Skinner, sveller og skærver
- Anlæg af Køge Nord Station
- Elektrificering af banen
- Etablering af nyt signalsystem på banen
- Anlæg af Niveaufri udfletning i Valby
- Opgradering af Ringsted Station

- Anlægsarbejde
- Sporarbejde: Skinner, sveller og skærver
- Anlæg af Køge Nord Station

- Anlægsarbejde
- Ledningsomlægninger

- Arkæologiske undersøgelser

- Ledningsomlægninger
- Besigtigelse
- Ekspropriation
- Anlægsarbejde

- Arkæologiske undersøgelser

- Ledningsomlægninger
- Besigtigelse
- Ekspropriation
- Anlægsarbejde

- Arkæologiske undersøgelser

- Ledningsomlægninger
- Jord- og grundvandsundersøgelser 
- Besigtigelse
- Ekspropriationer

- Arkæologiske undersøgelser

 - Ledningsomlægninger

 - Jord- og grundvandsundersøgelser

TEN-T