Teknisk information

Her kan du få mere at vide, om masten og dækningen. Du er velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

1. Hvor høj er masten, og hvad består et site af?

Svar: Mastens højde varierer alt efter terræn og kan være mellem 42 og 48 meter 
høj. Til masten hører følgende:

    • Et fundament (ca. 8 x 8 meter) 
    • En teknikkabine inkl. fundament (ca. 2,5 x 6 meter)
    • En adgangsvej/kørevej

 

2. Hvad bruger I de nuværende master langs banen til?
Svar: De eksisterende master bliver brugt til den vigtige radiokommunikation mellem lokomotivførere og personalet i fjernstyringscentralen også kaldet GSM-R. Det står for Global System for Mobile Communications – Railway og er et radiosystem for tale- og datakommunikation mellem lokomotivførere, rangerfolk og trafikledere.

GSM-R er et EU-standardiseret system og danner grundlag for ERMTS, som er Banedanmarks nye signalsystem. Signalsystemet sørger for at stoppe toget, hvis det kører for hurtigt eller frem for rødt signal. Signalsystemet er derfor en sikkerhedsfunktion. Læs mere om Signalsystemet

 

3. Hvad er et dækningshul?
Svar: Når vi tager udgangspunkt i, hvad brugerne oplever som et dækningshul, kan der både være tale om et hul i taledækningen og internetdækningen. Steder, hvor der er dækning uden for toget langs jernbanen, kan opleves som et hul af brugeren, som sidder inde i toget, da toget skærmer for signalet.

 

Taledækning er meget sensitivt for stabil dækning, og selv en mindre stækning uden signaldækning kan give udfald eller afbrydelse. Hastigheden på toget og brugerens egen telefonmodel og udbyders dækning har også betydning for, hvor godt telefonen modtager signaler. 

 

Datadækning er knap så sensitiv for selv større dækningshuller, idet data lagres i en buffer og sendes i mindre batches og kan således tåle et kortvarigt signaludfald, uden at det får betydning for brugeroplevelsen. 

 

Dækningshuller langs banen vil derfor i varierende grad have betydning for den faktiske brugeroplevelse for passagerer, der bruger internet i toget.

 

4. Hvad er forskellen på det nuværende og det nye WiFi i togene?

Svar: På DSB’s nuværende WiFi-løsning er der kun indgået aftale med én teleoperatør, og derfor anvender systemet kun netværket fra én udbyder. På den nye WiFi-løsning, som er et såkaldt multi-WiFi- system, er der indgået aftaler med to ud af fire teleoperatører. Det betyder, at systemet anvender alle tre teleoperatørers netværk og automatisk trækker det stærkeste signal fra hver teleoperatør. Derved opnås den bedst mulige dækning og kapacitet på et hvilket som helst sted langs banen. 

 

Arriva har allerede et multi-WiFi-system.

 

5. Hvordan bliver dækningen bedre i togene?
Svar: Normalt er din dækning afhængig af din mobil og dit eget mobilabonnement. I tog er der mange parametre, der spiller ind. Når DSB i samarbejde med teleselskaberne installerer en såkaldt multi-WiFi-løsning , der henter data fra alle teleoperatørerne, vil passagererne allerede dér opleve færre udfald.

 

Teknisk set skærmer togenes metalkonstruktion for modtagelse af signalerne, også dér hvor der ellers er god dækning langs banen. Derfor får DSB og teleselskaberne installeret signalforstærkere i togene, der gør, at signalet udefra bedre kan trænge igennem toget.

 

Løsningen rummer desuden mulighed for, at kapaciteten bedre kan fordeles, så alle passagerer oplever dækning uanset om enkelte passagerer foretager datakrævende aktiviteter. Dette er en afgørende fornyelse i DSB’s tog. Signalforstærkeren forbedrer også oplevelsen, når du bruger din egen teleoperatør fremfor togets WiFi. Multi-WiFi systemet vil desuden løbende følge forbruget af data i toget og registrere, hvis der bliver mangel på datakapacitet fra teleoperatørerne.

 

6. Har radiosignalerne fra mobilmasten en effekt på min sundhed?

Svar: Radiosignaler fra mobilmaster ligger langt under grænseværdierne på området og overholder lovgivningen i Danmark. For yderligere information om sundhed og master henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk.