Hastighedsopgradering

I forbindelse med Finanslov 2018 er det besluttet at opgradere hastigheden på strækningen samtidig med sporombygningen.


Formålet med hastighedsopgraderingen er at reducere rejsetiden på strækningen. For at kunne øge hastigheden skal en del kurverne på strækningen rettes ud og justeres til den nye hastighed.

Udover justeringen af kurver kræver hastighedsopgraderingen også, at enkelte dæmninger forstærkes, og at de tre overkørsler i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg nedlægges og erstattes af tre broer.

Hastighedsopgraderingen kan langs hovedparten af strækningen primært foregå indenfor banens eget areal, men i forbindelse med erstatningsanlæg og dæmninger, vil der være behov for ekspropriation af nærliggende arealer.