Forberedelser til elektrificeringen

Banedanmark skal i de kommende år elektrificere den 145 kilomenter lange dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Aarhus-Lindholm. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene. 

Inden vi går i gang med selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsledningerne er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne, hvilket betyder, at omkring 50 broer på strækningen skal ændres, da det er ældre broer, som ikke har den fornødne højde. Broerne skal om- eller nybygges, eller der skal gennemføres en sporsænkning.

I 2018 afsluttede vi arbejdet på de to første broer - Viborgvej og Parkboulevarden - i Randers. Fra 2019 til 2023 arbejder vi videre med at om- og nybygge samt nedrive de resterende broer på strækningen.

Kort