Vesterlandsvej

Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny bro samme sted. Vejen over broen lukkes i hele anlægsperioden. Inden nedrivning skal den eksisterende vej over Lilleå - en del af Handestvej - forstærkes.

Anlægsarbejdet på Vesterlandsvej kommer til at foregå i perioden fra den ca. 15 februar 2020 til slutningen af 2020. Vi river broen ned, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny bro.
Nedenstående tegning viser fremgangsmetoden for opførslen af den nye bro. 

Tidsplan
• Fra ca. uge 7 2020 og frem vil der foregå byggepladsarbejder og forberedende arbejder for nedbrydning af broen, som sker fra den 05.04.2020.  Støj må forventes.
• Ramning af pæle/spuns udføres fra 22.05.2020 og er meget støjende.
• Herefter opfører vi den nye bro. Støj må forventes.

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.

Fremgangsmetode for vores arbejde

Fremgangsmetode Vesterlandsvej

Byggepladsplan
Byggepladsplan