Vesterlandsvej

Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny bro samme sted. Vejen over broen lukkes i hele anlægsperioden. Inden nedrivning skal den eksisterende vej over Lilleå - en del af Handestvej - forstærkes.