Svejstrupvej

Vi river den eksisterende bro rives ned, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Vi erstatter den med en ny bro på samme sted. Vejen over broen lukkes for trafik i hele anlægsperioden, og der vil derfor være omvejskørsel.

Tidsplan
Vi lukker vejen, der fører Svejstrupvej over banen, i uge 13 (2020). I uge 15 (2020) river vi den gamle bro ned, og fra uge 16 til udgangen af uge 19 rammer vi pæle i jorden i forbindelse med opførelse af den nye bro. I uge 15 (2021) genåbner vi vejen.

Kompliceret og støjende arbejde
Anlægsarbejdet på Svejstrupvej kommer til at foregå i perioden fra den ca. 15 februar 2020 til medio 2021, hvor vi genåbner vejen.
 
Støj
Vores arbejde kan i perioder være støjende for vores nærmeste naboer. Særligt når vi river den gamle bro ned, og når vi rammer pæle/spuns til den nye fundamenter, kan arbejdet være meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
Fra ca. uge 7 og frem vil der foregå byggepladsarbejder, forberedende arbejder for nedbrydning af broen som sker fra d. 05-04-2020.  Støj må forventes.
Ramning af pæle udføres fra 22-05-2020 og er meget støjende.
Opførsel af ny bro på går derefter. Støj må forventes.
Etablering af vejbærende spunsvægge er planlagt til 2021. Støj må forventes.

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.

Kommende fysiske aktiviteter
Broen nærmer sig sin afslutning. Der foregår afstribning og mindre afsluttende arbejder. Vejen er åbnet for trafik.


Fremgangsmetode:
Arbejdspladsplan Svejstrupvej

Arbejdspladsplan:

Byggepladsplan