Råkildevej

Den eksisterende bro nedlægges og alle konstruktionsdele fjernes. Der etableres en ny over højereliggende 3-fagsbro med samme placering som de eksisterende bro.

Vejen over broen bliver derfor lukket for trafik i anlægsperioden, og der vil være behov for midlertidig omvejskørsel.

Skitse af broen ved Råkildevej
Skitse af broen ved Råkildevej

Oversigtsplan over broen ved Råkildevej
Oversigtsplan over broen ved Råkildevej