Planetvej

I pinsen 2020 rev vi den eksisterende vejbro ned og fjernede fundamenter mv.

Arbejdet omkring Planetvej har været i gang siden januar, hvor vi har etablerede vores byggeplads. Vi har bygget en ny adgangsvej til kolonihaveområdet via Engen. Det har betydet en del støj i området, da vi har rammet pæle i jorden langs den nye tilslutning af vejen, og der har været kørsel med tunge køretøjer med materialer til og fra området. 

I Pinsen 2020, hvor banen var spærret for togdrift, rev vi den resterende del af selve broen over banen ned, hvilket også vil kunne høres hos naboerne til banen.

I december 2020 er broen åbnet for gående og cyklister, mens afsluttende arbejder er i gang.

Planetvej, Aalborg Planetvej, Aalborg
Nedrivning af Planetvej i pinsen 2020 Nedrivning af Planetvej i pinsen 2020

 Planetvej, Aalborg  Planetvej, Aalborg


Broskitse over broen ved Planetvej:

Broskitse Planetvej

Oversigtsplan over broen ved Planetvej:
Oversigtsplan Planetvej

Oversigtsplan over vejtilslutningen ved Engen:
Oversigtsplan Engen