Ølsvej-Skivevej

Den eksisterende bro nedlægges i efteråret 2019. Fundamenter i skråningerne bliver fjernet i foråret 2020.