Hjortevej

Vi river den eksisterende bro, som er en gammel buebro, ned og fjerner fundamenter mv. Vi opfører en ny og højereliggende stibro i stål med samme placering som den eksisterende vejbro.

Vejen over broen vil være lukket i anlægsperioden og der vil være behov for midlertidig omkørselforcyklister og gående.

Broskitse over den nye bro ved Hjortevej:
Broskitse Tovhøjvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Hjortevej:
Oversigtsplan Tovhøjvej