Hadstenvej 8

Der etableres en ny og højereliggende 3-fagsbro i stål. Den nye bro bliver bygget ca. 15 meter længere mod vest i forhold til den gamle bro, men bliver tilpasset den eksisterende vej.

Når den nye bro er færdigbygget og taget i brug, nedlægges den eksisterende bro, og alle konstruktionsdele bliver fjernet.


Skitse af den nye bro ved Hadstenvej 8
Skitse af den nye bro ved Hadstenvej 8

Oversigtsplan for broen ved Hadstenvej 8

Oversigtsplan af broen ved Hadstenvej 8