Prøvegravninger mellem Hovedgård og Hørning

Banedanmark elektrificerer i de kommende år jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aalborg Lufthavn. En elektrificeret jernbane er med til at skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima.

 

Banedanmark arbejder på strækningen mellem Fredericia og Aarhus, hvor der skal laves en række prøvegravninger langs banen for at identificere eksisterende kabler og ledninger i undergrunden. Eventuelle kabler skal efterfølgende flyttes, så de nye mastefundamenter kan opsættes til det nye køreledningsanlæg, som er forudsætningen for fremtidens klimavenlige el-tog.

Vi arbejder i følgende periode ude på strækningen:

• Prøvesugninger: 22. november - 22. december 2021 i tidsrummet fra kl. 20:00 til kl. 05:00.
• Omlægning af kabler: 2. januar – 4. marts  2022 i tidsrummet fra kl. 20:00 til kl. 05:00.

Hvad går arbejdet ud på?

For at undgå, at eksisterende kabler ødelægges, suger vi forsigtigt med en skinnekørende maskine/støvsuger jorden op i en dybde på op til 1,5 meter for at lokalisere eventuelle kabler, som skal omlægges. Sugningen af hvert hul tager ca. 15 minutter, og har et lydniveau tilsvarende en almindelig fejemaskine. Når hullet er undersøgt for eventuelle kabler, markerer vi stedet og fylder hullet med jord igen. Det tager yderligere ca. 15 minutter. Herefter bevæger arbejdsholdet sig videre på strækningen.

Natarbejde og kortvarige støjgener

Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne så togdriften kan opretholdes i dagtimerne. Der kan forekomme mindre støj fra køretøjer og maskiner, og arbejdsstedet vil blive oplyst med projektører i en kortere periode.

Vi beklager eventuelle gener for dig som nabo, og gør vores bedste for at tage hensyn til vores omgivelser.

Info og kontakt

Du kan også læse mere om elektrificeringen af det danske jernbanenet på vores hjemmeside:  Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail: fredericia-aarhus@bane.dk.