Prøvegravninger mellem Fredericia og Hovedgård

Banedanmark elektrificerer i de kommende år jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aalborg Lufthavn. En elektrificeret jernbane er med til at skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima.

Prøvegravninger

I den kommende tid undersøger vi ved hjælp af prøvegravninger de steder, hvor vi planlægger at stille master op til det kommende kørestrømsanlæg langs banen mellem Fredericia og Hovedgård.

I stedet for at grave hullerne med risiko for at ødelægge kabler, suger vi med en skinnekørende ’støvsuger’ jorden op i en diameter på ca. 1 meter og en dybde på op til 3 meter for at lokalisere eventuelle kabler, som skal omlægges. Sugningen af et hul tager ca. 15 minutter med et lydniveau tilsvarende en almindelig fejemaskine. Når hullet er undersøgt for eventuelle kabler, markerer vi stedet og fylder hullet med jord igen. Det tager yderligere ca. 15 minutter.

Hvornår udføres arbejdet?

I perioden fra 1. juni til 20. august 2021

I tidsrummet fra 20.00-05.00 (fra søndage aftener til fredage morgener).
Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, da der er normal togdrift på strækningen i dagtimerne.

På strækningen mellem Fredericia og Hovedgård – vi starter i Fredericia og bevæger os op mod Hovedgård,
men kan desværre ikke sige præcis, hvor vi er på strækningen i de enkelte uger.

Hvad betyder det for dig og din familie?

Vores arbejder udføres fra skinnekørende arbejdskøretøjer. Der kan forekomme støj fra køretøjer og maskiner, som vil kunne høres hos de nærmeste naboer. I forbindelse med prøvegravningerne vil sugningen støje som en almindelig fejemaskine. Vi arbejder i aften- og nattetimerne. Arbejdsstedet vil derfor være oplyst med projektører i de mørke timer.

Alle arbejdsprocesser er forholdsvis kortvarige og varer samlet under en time hvert sted, hvorefter arbejdskøretøjerne rykker videre langs banen. Der er op til 100 meter mellem masterne på fri strækning, men ned til 15 meter i kurver samt ved stationer

Banedanmark beklager eventuelle gener for dig og din familie.

Togtrafikken

Togene kører normalt i dagtimerne. Når vi arbejder i aften- og nattetimerne, arbejder vi kun i det ene spor. Togdriften gennemføres derfor næsten som normalt i det modsatte spor. Når du planlægger at rejse, anbefaler vi dog altid at tjekke rejseplanen.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail: fredericia-aarhus@bane.dk.