Ingen brohævning ved Bygholm Parkvej

Banedanmark elektrificerer jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. I den forbindelse er en række af de ældre broer på strækningen for lave til det nye kørestrømsanlæg. Kørestrømsanlægget har cirka ni meter høje kørestrømsmaster, hvorpå køreledningerne bliver monteret. Når frihøjden under en bro er for lav til det nye kørestrømsanlæg, er vi nødsaget til enten af bygge broen om og derved forhøje den eller at lave en sænkning af sporet under broen.

Bygholm Parkvej
Ved Bygholm Parkvej i Horsens har vi undersøgt, om det er nødvendigt at udføre en brohævning for at opnå den ønskede frihøjde under broen over banen. Resultatet af undersøgelsen viser, at det ikke er nødvendigt at hæve broen. Der skal derfor ikke udføres anlægsarbejder ved Bygholm Parkvej.