Informationsmøder 22. november

Banedanmark skal elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. I den forbindelse skal der gennemføres en række ændringer af broer, veje og stier, der krydser banen herunder tre af de stationer, der ligger på strækningen. Der skal også etableres autotransformerstationer.

Banedanmark indbyder derfor de berørte borgere og lodsejere til møder på stationerne og ved den fremtidige autotransformerstation, hvor projekterne vil blive præsenteret.

Møder
Ny perronadgangsbro på Børkop Station
Mødet foregår torsdag den 22. november 2018 kl. 9.30 på Børkop Station, Jernbanegade 2, 7080 Børkop.

Hævning af gangbro på Hørning Station
Møde kl. 11.30 på Hørning Station, Stationspladsen 2, 8362 Hørning

Etablering af autotransformerstation ved Hovvejen
Møde kl. 13.00 ved Hovvejen 79, 8361 Hasselager.

Hævning af gangbro på Viby Station
Møde kl. 14.00 på Viby Station, Enghavevej 1, 8260 Viby J.

Miljøredegørelse, fagnotater og tilhørende bilag kan ses på Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk.

Banedanmark opfordrer til, at alle interesserede lodsejere møder op og bidrager med indsigt i de lokale forhold omkring stationerne.

Yderligere information og kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes til projekteringsleder Kirsten Friis-Christensen på xkif@bane.dk eller på telefon 2294 1694.