Foto af broen

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Vejle skal broen, der fører Toldbodvej over banen hæves, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. Den eksisterende bro er opført i 1954 og i god stand. Derfor bevares den eksisterende bro, der hæves så der bliver plads til kørestrømsanlægget under broen. 

Hvad betyder det for dig?
Toldbodvej er en vigtig hovedfærdselsåre i Vejle og derfor er hævningen af broen planlagt i to etaper, så biltrafik kan opretholdes i hele perioden. 

For at gennemføre arbejdet er det dog være nødvendigt med enkelte omlægninger af trafikken:  

  • Det er ikke muligt for cyklister og fodgængere at benytte Toldbodvej hen over jernbanen i hele perioden fra den 2. august 2021 til d. 23. april 2022. Skilte vil angive alternativ rute som fodgængere og cyklister kan benytte til at krydse banen.  
  • Fra d. 23. august til 23. april 2022:  Biltrafikken vil have 1 kørebane til deling. Trafikken afvikles på skift i hver retning med et midlertidigt signalanlæg. Max bredde for køretøjer 3,0 m.

Anlægsarbejdet er afsluttet i maj 2022. 

Omkørsel_rute_Cyklister_Toldbodvej_Fredericiavej

Foreløbig trafikomlægning


Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus