Toldbodvej

Foto af broen

 

Hvorfor?
Banedanmark elektrificerer I de kommende år den 108 kilometer lange og dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene. 

Forud for selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsanlægget er det nødvendigt at have en vis højde under broerne. Derfor skal 33 broer på strækningen ændres, da det er ældre broer, som ikke har den fornødne frihøjde. 

Hvad skal vi lave?
Vejle skal broen, der fører Toldbodvej over banen hæves, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. Den eksisterende bro er opført i 1954 og i god stand. Derfor bevares den eksisterende bro, der hæves så der bliver plads til kørestrømsanlægget under broen. 

Hvad betyder det for dig?
Toldbodvej er en vigtig hovedfærdselsåre i Vejle og derfor er hævningen af broen planlagt i to etaper, så biltrafik kan opretholdes i hele perioden. 

For at gennemføre arbejdet er det dog være nødvendigt med enkelte omlægninger af trafikken:  

  • Det er ikke muligt for cyklister og fodgængere at benytte Toldbodvej hen over jernbanen i hele perioden fra den 2. august 2021 til d. 23. april 2022. Skilte vil angive alternativ rute som fodgængere og cyklister kan benytte til at krydse banen.  
  • Fra d. 23. august til 23. april 2022:  Biltrafikken vil have 1 kørebane til deling. Trafikken afvikles på skift i hver retning med et midlertidigt signalanlæg. Max bredde for køretøjer 3,0 m.

Anlægsarbejdet på broen forventes afsluttet i maj 2022. 

Foreløbig trafikomlægning


Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus