Toftumvej

20531 Toftumvej

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Eksisterende bro 20530 Toftumvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.

Hvad betyder det for dig?
Den nye vejoverføring etableres ca. 100 m nord for den eksisterende bro.
Den eksisterende bro nedrives, når den nye vejbro er etableret.