Skanderborgvej ved Skanderborg (20812)

Den eksisterende bro på Skanderborgvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.  

Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro, hvorfor det ikke er muligt, at opretholde trafikken på den eksisterende bro i udførelsesperioden. 
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioden. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Nyheder fra Fredericia Aarhus